Vše o pohledávkách >> Smlouva o prodeji poheldávky


Smlouva o prodeji poheldávky

Prodej pohledávky je jednou z variant jejího postoupení. Konkrétně postoupení pohledávky za úplatu. Každé postupování pohledávky musí mít písemnou podobu, jinak je tato dohoda neplatná.

Specifika prodeje pohledávky

Prodat pohledávku můžete komukoliv bez omezení. Cenu prodeje si určujete také sami bez jakéhokoliv omezení. Oproti postoupení je ale rozdíl v následném vztahu mezi postupitelem a postupníkem. Pokud by se prodaná pohledávka stala nedobytnou, ručí postupitel za tuto pohledávku do výše ceny jejího prodeje. To znamená, že pokud prodáte pohledávku, která je pro nového věřitele nedobytná, musíte uhradit pohledávku až do výše prodejní ceny novému věřiteli vy sami.

Náležitosti smlouvy o prodeji pohledávky

Smlouva o prodeji pohledávky má dána jasná pravidla, jak musí vypadat.

  • Smlouva o prodeji pohledávky musí obsahovat specifikaci uzavírajících stran
  • Tedy údaje o prodávajícím (původní věřitel)
  • A údaje o kupujícím (nový věřitel)
  • Dále v ní musí být specifikován dlužník
  • Musí být popsána pohledávka
  • A to její výše a úroky
  • Smlouva na základě které pohledávka vznikla
  • Včetně data uzavření smlouvy
  • A musí být určena cena prodeje pohledávky
  • Svými podpisy na konci smlouvy obě strany stvrdí svou svobodnou vůli

Smlouvu o prodeji pohledávky se všemi náležitostmi pro vás může vypracovat naše právní oddělení.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10
Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.pngemail

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info