Vše o pohledávkách >> Promlčení pohledávky


Promlčení pohledávky

Promlčení pohledávky neznamená, že dlužníkovi zanikla povinnost pohledávku uhradit. Pouze věřitel ztrácí právo na vymáhání pohledávek. Ovšem i po promlčení pohledávky se můžete pokusit domoci svých prostředků.

Jaká je lhůta promlčení

Promlčecí lhůty se různí podle vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, i podle typu pohledávky.

 • V občanskoprávních vztazích dochází k promlčení pohledávek po třech letech
 • Občanskoprávní vztah je vztah mezi podnikatelem a soukromou osobou
 • V obchodněprávních vztazích je lhůta promlčení pohledávek čtyři roky
 • Obchodněprávní vztah je vztah mezi dvěma podnikateli
 • Promlčení pohledávky pojišťovny nastává až po pěti letech
 • Pokud dlužník svůj dluh uzná, nebo je jeho splatnost nařízena soudním rozhodnutím, prodlužuje se promlčecí doba až na deset let

Jak může být pohledávka promlčena

Promlčené pohledávky jsou ty, které si věřitel včas neobstaral, jak mu ukládá zákon, „s péčí řádného hospodáře“. Tím ovšem není myšleno, že dlužníka upomínáme o zaplacení dlužné částky. Aby nedošlo k promlčení pohledávky, musí dojít k podání žaloby na soud.

Jak se domoci promlčené pohledávky

Vsaďte na neinformovanost svých dlužníků.

 • I po uplynutí promlčecí doby můžete k soudu podat žalobu na uhrazení dluhu
 • Soud těmto žalobám obvykle vyhoví, aniž by zjišťoval promlčecí dobu
 • Následně soud vydá platební rozkaz a obešle dlužníka
 • Někteří dlužníci v obavě před exekucí automaticky dluh zaplatí
 • Jiní se budou chtít proti tomuto rozhodnutí soudu bránit, ale v obavě narůstajícího dluhu zaplatí třeba alespoň část, jakousi jistinu
 • Tím v podstatě svůj dluh uznají
 • Při uznání dluhu je pak promlčecí lhůta desetiletá
 • Ani když dlužník zjistí, že zaplatit dluh nebo jeho část po promlčení, nemá právo vymáhat uhrazenou část dluhu zpět

Jak se dlužníci mohou bránit

Pokud soud vydá platební rozkaz, byť na promlčený dluh, dlužník musí do patnácti dnů podat odpor. Pokud se tak nestane, sává se rozhodnutí soudu pravomocné a promlčená pohledávka je splatná ke dni určení. Dlužník je povinen do stanoveného data dluh uhradit. Obvykle dlužníci nevědí, že již došlo k promlčení dluhu, nebo nestihnou v příslušné době patřičně zareagovat. A právě tady je vaše šance na získání své pohledávky.

Kontaktujte nás včas a vaše šance na uspokojení pohledávky se výrazně zvýší.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10




Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.png



email

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168



Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info