Vše o pohledávkách >> Přihlášení pohledávky


Přihlášení pohledávky

Pohledávky se přihlašují do insolvenčního řízení za účelem jejich splnění. Přihlášení pohledávek se provádí u insolvenčního soudu, ovšem přihlašovat není nutné všechny pohledávky. Na přihlášení pohledávky máte lhůtu stanovenou soudem a přihlášku musíte podat i v případě, že sami insolvenci navrhujete.

Kdy musíte podat přihlášku

Přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení musíte v případě, že je s dlužníkem vedeno insolvenční řízení. A to jak v případě pohledávek peněžitých, nepeněžitých, i pohledávek s podmínkou. Přihlásit svou pohledávku musíte v soudem stanovené lhůtě, která je v rozmezí 30 dnů až dvou měsíců od vyhlášení úpadku.

O vyhlášení insolvence soud neinformuje

Soud nemá povinnost obesílat všechny věřitele dlužníka v insolvenci. Leckdy soud ani o všech dlužnících neví. Rozhodnutí o úpadku bývá zveřejněno v insolvenčním rejstříku na internetu.

Kdy nemusíte pohledávku přihlašovat

Přihlašovat nemusíte takzvané pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň. To jsou především pohledávky zaměstnanců vzniklé v posledních třech letech před vyhlášením úpadku a po něm. Stejně tak se nepřihlašují pohledávky za náhrady škody na zdraví a pohledávky k zaplacení výživného. Tyto pohledávky jsou řešeny insolvenčním správcem.

Proč pohledávku přihlásit

  • Přihlášení pohledávek je nezbytné k jejich uspokojení
  • I když nemusí být vaše pohledávky vyrovnána kompletně, bez přihlášení se o ní insolvenční soud nedozví
  • Nepřihlášené pohledávky není možné zohlednit v insolvenčním řízení
  • Pokud nepřihlásíte svou pohledávku včas, musíte čekat na výsledky insolvence a pohledávku případně vymáhat po jejím skončení
  • Fakticky se tak ale připravujete o možnost uspokojení své pohledávky nebo její části

Jak se podává přihláška

Přihláška pohledávky do insolvence se podáván výhradně na formuláři k tomu určeném. Tento formulář najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti. Přihláška musí být podána ve dvou vyhotoveních a jako přílohy je nutné připojit veškeré dokumenty, ke kterým v přihlášce odkazujete.

Využijte naše právní služby. Pomůžeme vám s podáním přihlášky do insolvenčního řízení i mnoha dalšími úkony.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10
Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.pngemail

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info