Vše o pohledávkách >> Postoupení pohledávky >> Zápočet pohledávek


Zápočet pohledávek

Vyřešit situaci, kdy si vzájemně dluží dva subjekty, může zápočet pohledávek. Započtení pohledávek je tak nejjednodušším způsobem, jak vyřešit své závazky a zároveň získat své pohledávky. Zápočet pohledávek se různí v závislosti na základě vztahu, který mezi sebou mají subjekty. Vztah může být na základě občanského nebo obchodního zákoníku.

Započtení pohledávky na základě občanského zákoníku

 • Zápočet pohledávek podle občanského zákoníku je striktnější než podle obchodního
 • Podle něj je možné započtení pohledávek před jejich promlčením
 • Také není možné započíst některé pohledávky omezené zákonem
 • Takové omezení zákon stanovuje například pohledávkám na výživném
 • Není možné ani započtení pohledávky neuplatnitelné soudní cestou

Započtení pohledávek podle obchodního zákoníku

Obchodní zákoník umožňuje započtení veškerých pohledávek.

 • Ovšem pouze za podmínek, že se oba subjekty dohodnou
 • Pak je možné vzájemné započtení jakýchkoliv pohledávek
 • A to například i po promlčení pohledávky

Dohoda o zápočtu pohledávek ale musí mít patřičnou formu, aby bylo možné ji uznat jako platnou.

Náležitosti dohody o započtení

 • Dohoda o započtení pohledávek musí být stanovena písemnou formou
 • Musí obsahovat charakteristiku obou subjektů
 • Subjekty musí v dohodě projevit svou vůli pohledávky započíst
 • Pohledávky musí být přesně specifikovány
 • A to včetně jejich hodnoty, splatnosti i data vzniku
 • Dále musí dohoda stanovit právní předpis, na jehož základě dojde k započtení

Započtení pohledávek za společností v insolvenci

Obchodní zákoník dokonce stanovuje možnost započtení pohledávek za společností, která je v insolvenčním řízení. Ovšem tento proces je poněkud náročnější a k jeho úspěšnému vyřízení potřebujete partnera s přístupem do veškerých registrů dlužníků a také patřičným know–how.

My vám můžeme své know-how nabídnout a disponujeme i potřebnými přístupy.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10
Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.pngemail

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info