Vše o pohledávkách >> Postoupení pohledávky >> Účtování postoupení pohledávky


Účtování postoupení pohledávky

Abyste zachovali skutečný obraz účetnictví, musíte postoupenou pohledávku zaúčtovat. Účtování postoupení pohledávky se řídí několika pravidly, která je potřeba dodržovat. Jen tak bude zaúčtování postoupení pohledávky řádně provedeno a pro vás bude mít požadovaný efekt.

Pravidla postoupení pohledávek a jejich účtování

 • Pohledávku můžete postoupit libovolně dle vašeho uvážení
 • Postoupení pohledávky může být úplatné nebo bezplatné
 • V každém případě je třeba pohledávku řádně zaúčtovat
 • O úplatném postoupení se účtuje jako o prodeji, o bezplatném jako o darování
 • Hodnota úplatně postoupené pohledávky se účtuje na vrub účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady
 • Obvykle se účtuje na vrub účtu 546 - Odpis pohledávky
 • Sjednaná cena se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy, obvykle účtu 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek
 • Stejně se na vrub účtu 54 - Jiné provozní náklady účtuje i bezúplatné postoupení pohledávek
 • Účtuje se zpravidla na vrub účtu 543 - Dary

Opravné položky k postoupeným pohledávkám

 • Pokud byla vytvořena k pohledávce opravná položka, musí se po jejím postoupení zrušit účetním zápisem
 • Účtuje se na vrub účtu účtové skupiny 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
 • Zpravidla na vrub účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám
 • Zároveň se účtuje ve prospěch účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
 • Obvykle na vrub účtu 558 - Tvorba zákonných opravných položek v případě, že byla vytvořena jako daňově účinná účetním zápisem 558/391
 • Pokud byla opravná položka vytvořena jako daňově neúčinná, účtuje se na vrub účtu 559 - Tvorba opravných položek

Jak účtuje nabytou pohledávku postupník

 • Postupník, tedy nový věřitel, účtuje nabytou pohledávku v pořizovací ceně na vrub účtu účtové skupiny 31 – Pohledávky
 • Zpravidla na vrub účtu 311 – Odběratelé, případně podle charakteru odběratele na jiný účet
 • Při úplatném nabytí účtuje nabyvatel ve prospěch účtu účtové skupiny 32 – Závazky (zpravidla účtu 325 – Ostatní závazky)
 • Pokud nabývá pohledávku bezplatně a je právnickou osobou, zvyšuje vlastní kapitál zápisem ve prospěch účtu skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
 • Zpravidla účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy
 • Fyzická osoba účtuje bezplatné nabytí pohledávky ve prospěch účtu skupiny 49 – Individuální podnikatel (účet 491 – Účet individuálního podnikatele)

Můžeme vám poradit, jak postoupenou pohledávku správně zaúčtovat. Raději vám ale pomůžeme pohledávku uspokojit. Obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10
Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.pngemail

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info