Vše o pohledávkách >> Postoupení pohledávky


Postoupení pohledávky

Pokud už nevěříte v návratnost svých investic nebo vám někdo nabízí zajímavou částku za odkup, můžete svou pohledávku postoupit. Postoupení pohledávky je legální způsob, jak se dále nemuset zabývat pohledávkami a třeba si zajistit návrat alespoň části dluhu.

Jak se provádí postoupení pohledávek

  • Postoupení pohledávek může být úplatné i bezplatné
  • Úplatné postoupení (prodej) pohledávky stanovuje jiný vztah mezi postupitelem a postupníkem než darování
  • Postoupení musí být ujednáno písemně
  • Oznámení o postoupení pohledávky musí být dlužníkovi doručeno bez zbytečného odkladu
  • Postoupit můžete pohledávku současnou, promlčenou i budoucí
  • Postoupit nelze všechny pohledávky
  • Pohledávka může být postoupena i opakovaně

Prodej nebo darování pohledávky

Postoupení pohledávek je možné provést dvěma způsoby. A to darováním nebo prodejem. Pokud se rozhodnete pohledávku darovat, stačí vám pouze smlouva o postoupení pohledávky a vše je vyřešeno. Při prodeji pohledávky je postup totožný, jen stanovuje jiný vztah mezi původním a novým věřitelem. V případě nedobytnosti postoupené pohledávky je totiž původní věřitel povinen uhradit novému věřiteli pohledávku do výše ceny, za kterou ji prodal.

Smlouva o postoupení pohledávek a dlužníci

Dohoda o postoupení pohledávky musí být stanovena v písemné podobě, jinak není platná. S postoupením pohledávky nemusí souhlasit dlužník. Ovšem po sepsání smlouvy o postoupení je nutné bez zbytečného odkladu informovat dlužníka o změně osoby věřitele. Dokud neoznámíte změnu věřitele dlužníkovi, zbavuje se dlužník závazku plněním postupiteli.

Možnost postoupení pohledávky

Pohledávku můžete postoupit kdykoliv uznáte za vhodné, v jakékoliv fázi řešení pohledávky a komukoliv chcete. Možné je dokonce postoupení budoucí pohledávky. Ovšem nelze postoupit všechny pohledávky.

  • Není možné postoupit pohledávky vázané k osobě věřitele, když by se s osobou věřitele zhoršilo postavení dlužníka
  • Postoupit nelze také pohledávky zanikající se smrtí věřitele
  • Ani pohledávku, která nemůže být postihnuta výkonem rozhodnutí

Opakované postoupení pohledávky

Jedna pohledávka může být postoupena i opakovaně. To znamená, že pokud nový dlužník dostane kupříkladu zajímavou nabídku na odkup pohledávky, může ji dále prodat nebo darovat případnému dalšímu věřiteli. Pohledávka může být postoupena i zpět původnímu věřiteli.

S postoupením pohledávky vám poradíme. Ještě raději vám ale pomůžeme při vymáhání pohledávek.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10
Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.pngemail

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info