Vše o pohledávkách


Vše o pohledávkách

Zorientujte se ve světě pohledávek, zjistěte si, na co máte právo, a jaké jsou vaše povinnosti dřív, než bude pozdě. Z pozice věřitele byste mohli například přijít o své investice, jako dlužníkovi by vám naopak mohla hrozit i exekuce, pokud nebudete vědět, jak se svými pohledávkami nakládat.

Co je pohledávka

Určit co je to pohledávka je snadné. Za pohledávku se označuje oprávnění věřitele na vyrovnání dluhu. Jednoduše řečeno, pohledávka je cokoliv, co vám někdo dluží a vy máte nárok na navrácení. Pohledávka může být finanční i jiná. Může se jednat například o různé úkony, předměty a podobně. Pohledávky mohou být dlouhodobé a krátkodobé. Jako dlouhodobé pohledávky jsou označovány pohledávky s účetní uzávěrkou delší než jeden rok. Krátkodobé jsou pak ty s kratší účetní uzávěrkou.

Jak vzniká a zaniká pohledávka

Vznik pohledávky je spojen obvykle s půjčkou, poskytnutím služeb nebo prodejem zboží s odloženou splatností. V okamžiku uzavření takového vztahu vzniká pohledávka. Jako zánik pohledávky je označeno její vyrovnání. Pokud nedojde k vyrovnání pohledávky, může být pohledávka po splatnosti po dlužníkovi vymáhána.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek se standardně řeší nejprve upomínkami od věřitele. Pokud nedojde ani pak k jejich uhrazení, věřitel předává pohledávku k soudnímu řešení, případně nastupuje na jeho místo pověřená inkasní agentura. Další možností je postoupení pohledávky novému věřiteli.

Řešení nedobytných pohledávek

Za nedobytné pohledávky jsou označeny ty, u kterých je nepravděpodobné jejich vyrovnání a to už z jakéhokoliv důvodu. U nedobytné pohledávky je možné provést odpis pohledávky. Někdy věřitelé své pohledávky neřeší, až se pohledávky promlčí. Po promlčení pohledávky už nemá věřitel právo ji po dlužníkovi vymáhat.

Pojištění pohledávek

Abyste nepřišli o své investice, je možné si pohledávky pojistit. Pojištění pohledávek je účinnou ochranou před platební neschopností nebo nevůlí dlužníka.

Ať už řešíte v oblasti pohledávek cokoliv, neváhejte se na nás obrátit. Poskytujeme kompletní služby zajištění pohledávek

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10




Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.png



email

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168



Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info