Přednostní a nepřednostní pohledávky

Pohledávky se podle zákona dělí na přednostní a nepředností. Podle toho do které skupiny pohledávka patří, s takovou prioritou je hrazena v případě nařízení exekuce.

Přednostní pohledávky

Přednostní pohledávky jsou jasně definovány zákonem. Všechny ostatní, které nejsou v zákoně explicitně uvedeny, jsou považovány za nepřednostní.

 • Pohledávky výživného
 • Pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • Pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy
 • Pohledávky daní a poplatků
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení
 • Pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • Pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • Pohledávky regresí náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné Pracovní neschopnosti nebo karantény

Přednostní pohledávky jsou řešeny razantně

Často se vyskytujícím případem jsou pohledávky za dluhy na výživném. Na tyto dluhy je přihlíženo skutečně velice přísně a při exekuci na plat jsou vždy prováděny jako první. Pokud je provedena exekuce ze mzdy, tak je soud povinen uložit zaměstnavateli úkol, aby každý měsíc odváděl z platu svého zaměstnance dohodnutou finanční částku ve prospěch dětí, matky, banky nebo jinému subjektu, kterému osoba dluží. Po odečtení všech splátek nesmí být ale zůstatek podle nového zákona nižší, než je životní minimum a minimum na zaplacení bydlení. Konečnou částku, která bude předmětem srážek ze mzdy zaměstnance pak určuje soud podle zadaných tabulek a podle platu zaměstnance.

Nepřednostní pohledávky

Nepřednostní pohledávky přicházejí na řadu až po uspokojení nároků přednostních pohledávek. Proto jsou například z platu nejprve odečítány pohledávky přednostní a až v případě, že je možné odečíst i něco dalšího, pak teprve přichází na řadu pohledávky nepřednostní. Stejně tak je tomu u zisků ze soudně nařízených dražeb a podobně.

Pomůžeme vám s vymáháním vašich nepřednostních pohledávek, ještě než bude soudně nařízeno uspokojení těch přednostních.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10
Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.pngemail

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info